Firma Kombis osnovana je 1993. godine.  

Kombis nudi najkompletniju ponudu parketa od original slavonskog hrasta, jasena, parene bukve i egzota; dvokomponentna ljepila, prajmere, štuk, temeljne i završne lakove.
Svi proizvodi su atestirani.


Hrast je opšti naziv za više podvrsta drveća, ali gotovo sve daju čvrstu, tvrdu i tešku građu koja ima izuzetno široku primjenu.
Slavonski hrast poznat i kao lužnjak ili gorun predstavlja najbolju od svih vrsta hrastova. To je veoma tvrdo drvo žuto-smeđe boje.

Jasen je veoma tvrdo drvo, čvrste građe, iz grupe lišćara. Boja mu je bjeličasta ili blijedoružičasta sa sedefastim sjajem. Dobro se glača i politira. Veoma je kvalitetan i dekorativan za izradu parketa bilo da se ugrađuje sam ili u kombinaciji sa parketom od nekog drugog drveta.

Bukva je, takođe drvo jake građe iz grupe lišćara. Boje je bjeličaste ili žuto rumenkaste.Popravljanje osobina postiže se kuvanjem na pari. Tako se dobija veoma kvalitetna bukovina (parena bukovina) koja ima dobra svojstva i pogodna je za obradu. Osim za izradu parketa koristi se i u druge svrhe.

Parket se može postavljati na više načina, bilo da se koristi jedna vrsta drveta ili se koristi više vrsta da bi se napravio mozaik.

e-mail: combis@cg.yu

Građevinarstvo www.servisicg.com/pages/combis.htm Početna strana