MONTCONSULT D.O.O. - BUDVA je zastupnik turističkog preduzeća "KUB" BEOGRAD.

MONTCONSULT D.O.O. Budva kao zastupnik preduzeća sa veoma širokom lepezom djelatnosti za ovu priliku izdvaja sve popularniji program za mlade pod sloganom "JEZICI - PROZOR U SVIJET" koji obuhvata KURSEVE JEZIKA, KULTURNU RAZMJENU, SREDNJE ŠKOLE U INOSTRANSTVU I FAKULTETI U INOSTRANSTVU.

KURSEVI JEZIKA  

KURSEVI JEZIKA
U INOSTRANSTVU

Individualni polasci
(tokom cijele godine)
Grupni polasci
(tokom školskog
raspusta)
JEZICI I ZEMLJE
ENGLESKI
(Velika Britanija, Irska, Malta, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Novi Zeland, Južna Afrika, Švajcarska, Kipar) FRANCUSKI (Francuska, Švajcarska) NEMAČKI (Njemačka, Austrija) ITALIJANSKI (Italija, Švajcarska) ŠPANSKI (Španija, Kuba) RUSKI (Rusija)
Za individualne polaznike brižljivo smo odabrali škole stranih jezika za odrasle u popularnim akademskim i turističkim centrima širom svijeta.

KULTURNA RAZMJENA  

KULTURNA RAZMJENA
SREDNJOŠKOLACA

Programi su namijenjeni srednjoškolcima i pružaju im mogućnost da pohađaju školsku godinu u državnoj školi.
U Americi i Španiji po osnovu dobijanja vize može se ostati samo godinu dana, dok se u Francuskoj boravak može produžiti i na više godina. Studenti borave kod lokalnih porodica -domaćina koje ih primaju kao članove svoga domaćinstva, uključuju u svoj način života i upoznaju sa lokalnim običajima i kulturom – otuda naziv program kulturne razmene.

SREDNJE ŠKOLE U INOSTRANSTVU  

SREDNJE ŠKOLE
U INOSTRANSTVU
Pored upisa studenata na kurseve jezika, KUB se od svog osnivanja bavi i upisom mladih u osnovne i srednje škole i na fakultete širom svijeta.
Obrazovanje na engleskom jeziku je najpopularnije, bilo da se radi o školama i fakultetima na engleskom govornom području - u Velikoj Britaniji, Irskoj, SAD, Australiji ili na Malti, ili o internacionalnim školama u Švajcarskoj, Fracuskoj, Španiji, Italiji, Austriji ili Njemačkoj gde se nastava održava na engleskom jeziku.

FAKULTETI U INOSTRANSTVU  

FAKULTETI I VIŠE ŠKOLE U INOSTRANSTVU
Pored upisa studenata na kurseve jezika, bavimo se i upisom  na fakultete i više škole širom svijeta. 
Za naše studente, koji su pohađali kurseve jezika u inostranstvu, ili koji su koristili programe razmjene srednjoškolaca, kao i za vas, koji ste se prvi put upoznali sa našim programima edukacije, pripremili smo i nešto više - raznovrsne programe upisa na fakultete, više škole i specijalističke studije u inostranstvu...

Sve informacije u vezi ovog programa možete dobiti preko dolje navedenog kontakta.


BUDVA   BEOGRAD
Montconsult doo
Poslovni centar, Topliški put bb
Turističko preduzeće KUB
Vasina 10, 11000 Beograd
Tel/Fax : +382 86 451 220
Mob: +382 67 230 343
tel: +381 11 30 33 403, 626 071
fax: +381 11 633 957
montconsult@cg.yu  
www.montconsult.com www.KUB.co.yu

Početna strana www.servisicg.com/pages/montconsult.htm Intelektualne usluge